beQpress
Pressmeddelanden
Wise Group: Wise Group - Överlåter sitt innehav i Instacruit 

Wise Group - Överlåter sitt innehav i Instacruit

Wise Group AB (Wise) har idag ingått avtal om att överlåta sitt innehav i det norska bolaget Instacruit A/S till bolagets grundare och vd Niklas Lerner. Överlåtelsen innebär att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer att belastas med en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 2,4 MSEK.

"Wise Group förvärvade under hösten 2015 aktier i Instacruit motsvarande ett ägande om 25%. Vi väljer nu att sälja dessa aktier då de erfarenheter vi tillgodogjort oss sedan dess pekar mot att bolaget inte passar in i den strategi vi har lagt för hur vi vill utveckla våra tjänster i framtiden." säger Roland Gustavsson, vd Wise Group AB.

Stockholm 2016-12-21

För ytterligare information kontakta:

Roland Gustavsson, vd och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06
e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wise Group Pressrelease 2016-12-21.pdf

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2016 kl. 09:00 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.